Klicken Sie auf den unteren Button, um die Sprachumschalter über GoogleTranslate zu laden.

Načíst obsah

Oslava století vizuálních zázraků.

O planetáriích

21. října 1923 představila společnost Carl Zeiss Jena v německém Mnichově první projekční planetárium vyvinuté pro Deutsches Museum. Byla to první veřejná ukázka umělé hvězdné oblohy a zrod moderního planetária. Po několika týdnech zkušebního provozu v Mnichově se projektor vrátil do Jeny k dokončení. 7. května 1925 zahájil pravidelný provoz v Deutsches Museum. Tato klíčová data připravila půdu pro oslavu 100leté historie projekčních planetárií od října 2023 do května 2025!

Planetária jsou nedílnou součástí naší vzdělávací krajiny. Ukazují nám vesmír, kde žijeme, odkud pocházíme a jak lidé ovlivňují naši planetu. Hvězdy a naše noční obloha už ale nejsou jediným tématem. Planetária jsou vědecká divadla, chrámy kultury a zábavní místa v jednom.

Planetária plní vzdělávací poslání a jsou oddána kultuře. Jsou místem inspirace pro děti a mládež. Povzbuzují mladší generace, aby se staly astronauty, poskytují prostorový pohled na Zemi a vysvětlují světonázory v historickém kontextu. Přestože planetária často nejsou součástí povinného učebního plánu po celém světě, jejich přínos pro vědecké a společenské vzdělávání je obrovský.

Planetária nabízejí neustále se měnící a pestré programy. Jsou vrcholem neformálního vzdělávání, mimoškolním místem učení pro děti i dospělé. Moderní technologie planetária a moderní digitální technologie spolupracují, aby návštěvníkům nabídly zážitky a poznatky, které byly ještě před pár lety nemyslitelné.

Planetária mají v naší společnosti mimořádný význam. Umožňují nám lidem porozumět naší Zemi – jedinému známému místu schopnému udržet život. Podporují ekologické povědomí a akce šetrné k životnímu prostředí s hloubkou a emocemi, které jsou jedinečné pro atmosféru planetária.