Klicken Sie auf den unteren Button, um die Sprachumschalter über GoogleTranslate zu laden.

Načíst obsah

Oslava století vizuálních zázraků.

Stoletá kniha – 100 let ve 100 předmětech

Koordinátoři: Pedro Raposo (hlavní redaktor), Andreas Schmidt (GDP/styčný pracovník vydavatele)

Z různých přístupů pro výroční knihu vybrala pracovní skupina IPS koncept „100 let ve 100 objektech“: Historie planetária bude prezentována ve „100“ symbolických objektech, z nichž každý je prezentován obrazem a textem; vysvětlující význam předmětu. Budou v něm „samozřejmé“ předměty (např. Zeiss „model 1“) i čistě symbolické předměty (např. historická vstupenka).
Knihu editují Pedro Raposo (dříve v Adler Planetarium, Chicago) a spolueditoři Mike Smail (Adler Planetarium), Charlotte Bigg (Paříž) a Katie Boyce-Jacino (Arizonská státní univerzita). Redakční tým byl ustaven v létě 2021. K jednotlivým článkům/objektům oslovuje autory, koordinuje jejich práci, upřesňuje obrazová práva a upravuje texty do finální podoby.
Kniha má být vydána v angličtině a němčině u nakladatelství Springer s Andreasem Schmidtem (GDP) sloužící jako kontaktní osoba mezi redakcí/IPS a vydavatelem.
Kniha bude představena veřejnosti na slavnostním zahájení stého výročí 21. října 2023.
Informace o tom, jak a kde si knihu objednat, budou zveřejněny zde, jakmile budou vyjasněny všechny podrobnosti.

Novinky o projektu