Klicken Sie auf den unteren Button, um die Sprachumschalter über GoogleTranslate zu laden.

Načíst obsah

Oslava století vizuálních zázraků.

Kampaň za kulturní dědictví UNESCO

Koordinátor: Max Rößner

Žádost o zápis „planetárií“ do německého národního seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO byla podána 30. listopadu 2021. Přísně vzato nejsou k tomuto zápisu navržena planetária, ale vzdělávací práce, která se v nich provádí jeho specifické metody jako „zvláštní forma kultury“. Příprava této žádosti zahrnovala získání dvou podpůrných zpráv od nezávislých odborníků, na kterých jsme spolupracovali s komisí IAU C4 „světové dědictví a astronomie“.

Přihlášku v současné době posuzují německé výbory UNESCO. Rozhodnutí se očekává v roce 2023.

Teprve po doufejme kladném rozhodnutí německých výborů UNESCO lze žádat o zápis do mezinárodního seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Novinky o projektu