Klicken Sie auf den unteren Button, um die Sprachumschalter über GoogleTranslate zu laden.

Načíst obsah

Oslava století vizuálních zázraků.

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný.)

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta je čtrnáct dní ode dne

  • na kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto je nebo bude dodáno najednou, popř.
  • na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží, pokud jste objednali více zboží v rámci jedné objednávky a toto je dodáváno samostatně, popř.
  • na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech, popř.
  • na kterém jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali první zboží, pokud jste uzavřeli smlouvu o pravidelném doručování zboží po stanovenou dobu.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Gesellschaft Deutschsprachen Planetarium eV, Alte Bahnhofstr. 56, c/o STB Gerhard Müller, 44892 Bochum, Německo, telefonní číslo: +49 (0) 251 591 6026, e- emailová adresa: info@ planetarium100.org) svého rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, e-mailem). K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat společnosti CGW GmbH, Karl-Arnol-Strasse 8, 47877 Willich, Německo, a to neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení zboží.

Jste odpovědní pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží, která je výsledkem manipulace, než je to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

– Komu:

Společnost německy mluvících planetárií eV, Alte Bahnhofstr. 56, c/o STB Gerhard Müller, 44892 Bochum, Německo, telefonní číslo: +49 (0) 251 591 6026, e-mailová adresa: info@planetarium100.org

– Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)

– Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

– adresa spotřebitele (spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře)

- Datum

___________
(*) Nehodící se škrtněte.